Malbia

1. Introduktion

Vi värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, och skyddar dina personuppgifter när du besöker vår hemsida. Vi följer Dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig dataskyddslagstiftning inom EU.

2. Ansvarig för personuppgifter

Malbia, adress bangatan 9b, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

3. Vilka personuppgifter vi samlar in

Vi kan samla in följande personuppgifter om dig:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • IP-adress
 • Användningsdata (t.ex. vilka sidor du besöker, hur länge du stannar på sidan)

4. Hur vi samlar in personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter på följande sätt:

 • När du fyller i ett formulär på vår hemsida
 • När du kontaktar oss via e-post eller telefon
 • Genom cookies och liknande teknologier

5. Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att ge dig den information eller tjänst du har begärt
 • För att förbättra vår hemsida och våra tjänster
 • För att skicka nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial (med ditt samtycke)
 • För att analysera användarbeteende och förbättra användarupplevelsen

6. Laglig grund för behandling

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på följande lagliga grunder:

 • Samtycke: När du har gett ditt uttryckliga samtycke till behandlingen.
 • Avtal: För att fullgöra ett avtal med dig eller vidta åtgärder innan ett avtal ingås.
 • Rättslig förpliktelse: När behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse.
 • Berättigat intresse: För att förbättra våra tjänster och marknadsföring, där ditt intresse av att skydda dina personuppgifter inte väger tyngre.

7. Delning av personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med:

 • Tredjepartstjänsteleverantörer som hjälper oss med vår verksamhet (t.ex. IT-leverantörer, marknadsföringsbyråer)
 • Myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag

8. Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs i denna policy, eller så länge som krävs enligt lag.

9. Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Begära tillgång till dina personuppgifter
 • Begära rättelse av felaktiga personuppgifter
 • Begära radering av dina personuppgifter
 • Begära begränsning av behandlingen
 • Invända mot behandlingen
 • Begära dataportabilitet

För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på [E-postadress].

10. Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller förstörelse.

11. Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy vid behov. Den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på vår hemsida.

12. Kontaktinformation

Om du har frågor om denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på: 

Malbia.se

info@malbia.se