Malbia

Vad är skillnaden mellan UI/UX

I digital design hänvisar användargränssnittet (UI) till interaktiviteten, utseendet och känslan av en produktskärm eller webbsida, medan användarupplevelse (UX) täcker en användares övergripande upplevelse av produkten eller webbplatsen. Läs vidare för att ta reda på vad som krävs för att designa engagerande gränssnitt och skapa ett minnesvärt användargränssnitt.

Begreppen i korthet

UX står för användarupplevelse och handlar om vad användaren känner när hen använder en produkt, i detta fall en webbplats.

UI står för användargränssnitt och handlar om vad användaren ser när hen använder webbplatsen.

UX handlar om användarens känslor och upplevelser, medan UI handlar om det visuella och det som syns för användaren. Båda måste samarbeta för att skapa en helhetsupplevelse. Man kan inte ha det ena utan det andra.

UX-design

X-design fokuserar alltid på användaren och deras behov. Dessa behov blir grunden för allt arbete med att skapa webbplatsen, både när det gäller utseende och teknisk utveckling.

Genom att undersöka och förstå användarnas behov och önskemål sätts kriterier för webbplatsens utformning. Målet är att webbplatsen ska vara enkel och lättförståelig för användaren. Vi vill att det ska vara lätt för användaren att lösa problem, hitta information och slutföra olika uppgifter på webbplatsen.

Vad gör en UX-designer, rent konkret?

En UX-designer jobbar främst med att undersöka och förstå hur och varför användare använder webbplatsen. Det innebär att hen genomför forskning, intervjuer och tester med användare för att få insikter. Dessa insikter används sedan för att skapa planer, så kallade wireframes och prototyper, som visar hur webbplatsen ska fungera. Det är detta arbete som sedan ligger till grund för UI-designerns arbete.

UI-design

UI-design handlar om att skapa en visuell vägledning för användaren på webbplatsen. Det innebär att välja och placera grafiska element som knappar, ikoner, bilder och text på ett genomtänkt sätt. Målet är att skapa en helhetskänsla som är lockande och lättförståelig för användaren.

En bra UI-design bygger idealiskt på insikter och krav som tidigare tagits fram av UX-designern. Detta för att säkerställa att utformningen av webbplatsen främjar en bra användarupplevelse.

Vad gör en UI-designer, rent konkret?

En UI-designer jobbar praktiskt med själva gränssnittet på webbplatsen. Det innebär att hen väljer färger, typsnitt, bilder, och hur navigeringen och ikonerna ska se ut. Alla visuella delar av webbplatsen är viktiga, och det är UI-designerns ansvar att se till att de tillsammans skapar en helhet som motsvarar de krav och förväntningar som UX-designern har tagit fram.

Slutsats?

UX- och UI-design är olika, både i teorin och praktiken. Men de är också beroende av varandra och jobbar tillsammans för att göra en webbplats användarvänlig och tillfredsställande.

Ibland jobbar olika personer med UX och UI, men ibland är det samma person. Det viktigaste är att båda delarna finns med för att skapa en webbplats som användarna gillar och har nytta av.

Låt oss driva resultat

Tillsammans

Slappna av medans vi strävar efter att maximera din digitala närvaro och framgång.