Malbia

Displayannonsering med text och bild i Googles nätverk

Displayannonsering på Google är en form av digital marknadsföring där annonser visas på webbplatser, appar och andra digitala platser i Googles nätverk. Dessa annonser kan vara i form av bilder, text eller videor och syns för användare när de besöker webbplatser som är en del av Googles Displaynätverk.

Med Displayannonsering på Google når ni en bredare publik till en relativt låg kostnad per klick jämfört med söknätverket. Vi hjälper er att stärka ert varumärke genom att säkerställa att era annonser syns på relevanta platser vid rätt tillfälle och för rätt målgrupp.

Syftet med annonsering i Googles nätverk är att maximera ert online-budskaps räckvidd. Med Displayannonsering når ni en ännu större publik och kompletterar söknätverket för att öka exponeringen för ert varumärke. Det är det nästa steget i er annonsering, vilket ger er möjlighet att snabbt och kostnadseffektivt sprida ert budskap online.

Vad är då Displayannonsering? Det är en annonstyp som syns på webbplatser, i videor och appar som samarbetar med Google. Ni når ut brett via Googles kanaler och betalar endast när någon klickar på er annons. Denna form av annonsering passar för att driva trafik på ett kostnadseffektivt sätt och fånga upp besökare som kanske inte aktivt söker efter er produkt eller tjänst, vilket ökar medvetenheten kring ert varumärke. Genom att välja relevanta kategorier av platser och specifika webbplatser, tillsammans med demografisk inriktning, ser vi till att era annonser syns för en relevant målgrupp.

Rätt struktur ger lönsam annonsering

För att säkerställa effektiv annonsering skapar vi först en strukturerad kontostruktur i ert Google Ads-konto. Processen tar vanligtvis cirka två veckor och fokuserar på att skapa relevans mellan placering, bildannonser och landningssidor.

Ni kan antingen tillhandahålla material för bildannonser själva, eller så hjälper vi er att utforma dem för att exponera ert varumärke på relevanta platser. Vi strävar efter att göra det enkelt och effektivt för både er och Google-robotarna för att maximera resultatet av er annonsering.

Har ni frågor kring hur annonserna ska utformas finns vi tillhands och besvarar dessa.

Alltid hos Malbia

Hos oss får du alltid

Låt oss driva resultat

Tillsammans

Slappna av medans vi strävar efter att maximera din digitala närvaro och framgång.