Malbia

SEO-byrå Göteborg

Digital marknadsföringbyrå med fokus på er synlighet.

Välkommen till Malbia, din partner för framgångsrik SEO (sökmotoroptimering) i Göteborg. Som SEO-byrå i Göteborg skapar vi organisk synlighet för företag i alla storlekar, med fokus på att nå potentiella kunder.

Om vår SEO-byrå i Göteborg

Sökmotoroptimering i Göteborg som anpassas efter din verksamhet

Vår SEO-byrå i Göteborg specialiserar sig på att seo optimera hemsidor för att förbättra er organiska närvaro. Vårt team av SEO-specialister hjälper er med sökordsanalys, redaktionell SEO, teknisk SEO och konverteringsoptimering för att öka er organiska webbtrafik och konverteringsfrekvens.

Oavsett om ni vill öka er onlineförsäljning eller locka fler leads, kan vi hjälpa er att nå era digitala mål. Med avancerad sökmotoroptimering ger vi er de bästa förutsättningarna att hamna högst upp i Googles organiska sökresultat.

Tillsammans kan vi omvandla era digitala visioner till verklighet och stärka er online-närvaro. Kontakta vår SEO-byrå i Göteborg idag för att ta er webbplats till nästa nivå.

Vi hjälper er med SEO, SEM & webbutveckling

Vi på Malbia är en digitalbyrå i Göteborg som erbjuder ett brett utbud av digitala marknadsföringstjänster, inklusive SEM, SEO och webbutveckling. Som erfarna experter värdesätter vi nära kommunikation med våra kunder. Du kan lita på att vi hittar den bästa lösningen för dig och ditt företag.

SEO Analys

Gör en snabb & gratis analys av er hemsida.

Behöver du konsultation? Vill du ranka överst på Google? Välkommen att kontakta oss. Vi hjälper till med rådgivning och eventuellt samarbetsförslag. Inga köpkrav föreligger. Hos Malbia får du alltid full support hela vägen.

Vårt avslutande tips är att be oss om en kostnadsfri offert i formuläret. Då kommer en av våra erfarna SEO-medarbetare analysera din sajt från ett SEO-perspektiv och föreslå vad du ska göra för att förbättra dina resultat på Google. Väljer du sedan att ta vår hjälp för att åstadkomma detta blir vi såklart extra glada

Vad är SEO?

SEO står för Search Engine Optimization. Som SEO-byrå i Göteborg optimerar vi våra kunders hemsidor så att de rankar högre än sina konkurrenter i sökresultat. SEO kan delas in i två områden: On-page och Off-page.

On-page SEO innebär att optimera olika element på er egen webbplats för att förbättra dess synlighet i sökresultaten. Vårt team fokuserar på att skapa optimerat innehåll, inklusive texter, rubriker, meta-beskrivningar och sidtitlar. Vi arbetar även med att optimera sidhastigheten och källkoden för att göra det enklare för Googles sökrobotar att indexera och förstå ert innehåll.

Off-page SEO handlar om rankingfaktorer som existerar utanför er egen webbplats. En viktig del av detta är länkbyggnad. Vi hjälper våra kunder att öka antalet högkvalitativa och relevanta länkar som pekar till deras webbplatser från andra auktoritära källor. Detta bidrar till att stärka webbplatsens auktoritet och relevans i sökmotorernas ögon.

Vad är lokal SEO?

Vad är lokal SEO? Lokal SEO är när du optimerar din hemsida för ett specifikt lokalt område istället för generellt som med ordinarie sökmotoroptimering. 

Att tävla med stora hemsidor som har mycket trafik är inte alltid nödvändigt. Genom lokal SEO kan du öka trafiken till din hemsida och locka besökare till din fysiska butik – människor som bor i eller nära din stad, och till och med i samma område som din butik. Med andra ord gynnar lokal SEO små företag och gör dem mer synliga för potentiella kunder i närområdet.

Så här sätter vi ert företag på kartan vad gäller digital närvaro

1. Audit

Vi börjar med att göra en nulägesanalys för att skapa en tydlig bild av hemsidan och vilka åtgärder som behöver tas framöver. Under vår audit kollar vi även på hur mycket trafik och konverteringar hemsidan genererar organiskt idag.

2. Strategi

Efter att vi har gjort en audit, diskuterar vi i samråd med er vilka önskade målsättningar och KPI:er som bör tas i beaktning. Detta för att skapa en så bra grund och långsiktigt arbete framåt som möjligt.

3. Uppsättning

Därefter ser vi till att vi har tillgång till hemsidan och implementera andra väsentliga analys- och mätverktyg som behövs för att kunna utföra ett så bra SEO-arbete som möjligt.

4. Optimering

När uppsättningen är klar så kan våra SEO-specialister börja optimera innehållet på hemsidan utifrån nulägesanalysen och den uppsatta strategin för att öka er organiska synlighet och driva in ökad relevant trafik.

5. Rapportering

Löpande uppdaterar vi er med genomförda åtgärder och presenterar planerade åtgärder som skall tas framåt. Detta följs sedan upp månadsvis med en rapport där vi tillsammans med er bokar ett fysiskt möte eller videosamtal. Under mötet går vi mer djupgående går in på hur det har gått under månaden sett till utvalda KPI:er och sökordens ranking.

1. Audit

Vi startar med att genomföra en nulägesanalys för att få en klar bild av din hemsida och vilka åtgärder som behövs framöver. Genom vår audit undersöker vi även den nuvarande organiska trafiken och konverteringarna som din hemsida genererar.

2. Strategi

Efter att vi har genomfört en audit, samråder vi med er för att identifiera önskade målsättningar och KPI:er som bör beaktas. Detta är avgörande för att skapa en stark grund och möjliggöra ett långsiktigt arbete framåt.

3. Uppsättning

Därefter säkerställer vi tillgång till hemsidan och implementerar andra väsentliga analys- och mätverktyg som behövs för att utföra ett effektivt SEO-arbete.

4. Optimering

När konfigurationen är klar kan våra SEO-specialister börja optimera innehållet på hemsidan baserat på nulägesanalysen och den strategi som har satts upp för att förbättra er organiska synlighet och locka mer relevant trafik.

5. Rapportering

Vi håller er löpande uppdaterade med genomförda åtgärder och presenterar planerade åtgärder för framtiden. Detta följs upp månadsvis med en rapport där vi bokar ett fysiskt möte eller ett videosamtal tillsammans med er. Under mötet går vi djupare in på hur det har gått under månaden med fokus på utvalda KPI:er och ranking för sökorden.

Varför SEO?

SEO har gått från att vara en krydda i många företags marknadsföringsmix till att bli en absolut nödvändighet. Detta beror på att i takt med att vi använder sökmotorer mer och mer blir det allt viktigare att synas när potentiella kunder söker efter produkter eller tjänster som du erbjuder.

För många företag är sökmotoroptimering idag det mest lönsamma sättet att marknadsföra sig på. Det är inte förvånande, då med SEO når du potentiella kunder precis när de är i köpläget och vill köpa det du säljer. Att arbeta med SEO är en långsiktig investering. Genom ett kontinuerligt och väl genomtänkt arbete med din sökmotoroptimering kan du skörda frukterna under lång tid framöver.

Vi ser över din SEO-satsning

Vill du att vi ser över hur du kan öka din investering i sökmotoroptimering? Kontakta gärna oss för ett förutsättningslöst samtal eller möte.

Vår SEO-byrå i Göteborg arbetar strikt enligt sökmotorernas riktlinjer för att säkerställa att din hemsida inte blir blockerad av Google eller andra sökmotorer. Vi fokuserar alltid på att utveckla en långsiktig och hållbar SEO-strategi för ditt företag!

Vad är SEO?

Förkortningen SEO står för search engine optimization eller sökmotoroptimering, vilket innebär att man arbetar med den organiska trafiken genom aktivt arbete och förbättringar på sin webbplats istället för att förlita sig på betald trafik. Målet är att öka synligheten för människor som söker efter liknande produkter eller tjänster som ditt företag erbjuder i sökmotorer som Google, Bing och andra. Vill du lära dig mer om SEO?

Att ha en stark synlighet i sökresultaten hos olika sökmotorer är avgörande eftersom majoriteten av kunderna börjar sin köpresa och utför forskning via sökmotorer. Genom att aktivt arbeta med att förbättra din hemsida och sökmotoroptimera ökar chansen att ditt företag syns, lockar organisk trafik till din hemsida och drar till sig nya potentiella kunder. Om du inte prioriterar SEO löper du risken att bli omsprungen av dina konkurrenter.

Sökmotoroptimering hjälper definitivt till att öka synligheten för potentiella kunder som söker efter liknande produkter eller tjänster som du erbjuder. Å andra sidan ökar betald digital marknadsföring medvetenheten och intresset för dina produkter eller tjänster. Att kombinera både sökmotoroptimering och betald marknadsföring är emellertid att föredra. Genom att kombinera till exempel sökmotoroptimering med sökordsannonsering kan du dra nytta av värdefulla insikter från respektive kanal samtidigt som du maximerar din synlighet hos sökmotorerna. Genom att implementera en omnikanalstrategi för att skapa en enastående användarupplevelse oavsett enhet eller kanal får du större möjlighet att behålla dina befintliga kunder och locka nya.

Varför du behöver en SEO-byrå kan egentligen bara du svara på, men SEO är ett komplext område som vi vet kräver specialistkunskap. Sökmotoroptimering är dessutom ett område i konstant förändring, vilket kan vara svårt att själv hänga med i.

Genom att samarbeta med malbia, som arbetar med sökmotoroptimeringen på ett holistiskt sätt, kommer detta vara en stark källa till nya leads och på så sätt konkreta affärer. Att arbeta för att öka antalet kunder, men också säkerställa att det är rätt typ av kund, är en Malbias yttersta ansvar.

När du har bestämt dig, verkligen förstår och menar allvar med din SEO-satsning, samt har ett långsiktigt perspektiv, bör du välja en SEO-partner som har djup förståelse för hur sökmotorerna fungerar och förändras över tid. En bra SEO-partner ska involvera dig och kunna berätta vilka saker som är de viktigaste att prioritera, i syfte att du ska synas bättre i sökresultaten och på ett smidigt sätt hjälpa dig genom den processen.

Absolut, när du samarbetar med en SEO-partner kan du förvänta dig följande:

  • Ökad trafik och relevanta besökare till din hemsida.
  • Ökad försäljning och fler nya kunder.
  • Närvaro bland din målgrupp när de söker efter behovsrelaterade söktermer.
  • Närvaro under dina kunders besluts- och köpprocess.
  • Fler affärsnära leads, det vill säga potentiella kunder som redan har visat intresse för dina produkter eller tjänster.
  • Coachning och rådgivning om din webbplats prestationer både tekniskt och i konvertering.

På Malbia är vi experter inom SEO, SEM, affärsutveckling och konverteringsoptimering. När du väljer oss som din byrå får du inte bara hjälp med SEO i Göteborg, utan även stöd och rådgivning inom alla dessa områden.

En SEO-analys är en noggrann bedömning av hur väl din webbplats presterar inom SEO. Det innebär att vi noggrant granskar och analyserar din webbplats för att se om den är optimalt optimerad för att ranka högt i sökmotorer.

En SEO-analys av din webbplats omfattar följande områden:

  • Innehåll på sidan (On Page)
  • Länkstruktur
  • Webbplatsens prestanda och drift
  • Teknisk prestanda

I en SEO-analys ingår också identifiering av primära söktermer och affärsnära sökningar med högt värde för din verksamhet. Dessa söktermer är viktiga för att rikta in sig på och optimera din webbplats för att attrahera rätt typ av trafik och kunder.

Företag som väljer oss som SEO-partner har vanligtvis som mål att öka sin försäljning genom att generera nya leads och locka fler kunder. Vår analys, strategi och konkreta arbete måste ha tydligt definierade och mätbara mål för vilken affärsnytta SEO och Google Ads ska skapa.

Det primära målet är att vårt arbete som SEO-byrå ska generera mer intäkter än det kostar. Därefter sätts mål såsom kostnad per lead, kostnad per affär eller andra specifika KPI:er för att mäta värdet av våra insatser och det arbete vi utför. Det är dessa mål som följs upp för att bedöma framgången och effektiviteten av vårt arbete.

Absolut, en teknisk analys av webbplatsens hälsa, prestanda och innehåll är ett av de första stegen vi tar. För att nå topp 1-3 i sökresultaten måste din webbplats uppfylla vissa prestandakrav och ha relevant och högkvalitativt innehåll. Om din webbplats inte är optimerad för dina viktigaste sökord kommer det att vara svårt att uppnå de önskade resultaten. Din webbplats är din viktigaste tillgång för att tillfredsställa dina kunders behov, så den måste optimeras på rätt sätt.

När vi arbetar fram listan på dina affärsnära och strategiskt mest värdefulla sökord, analyserar vi våra kunders intentioner när de söker och hur vi kan hjälpa dem. Detta hjälper oss att utveckla rätt strategi för att optimera för relevanta sökbegrepp med bra sökvolymer.

Att fokusera på relevanta sökbegrepp med hög sökvolymer är viktigare än att optimera för många sökbegrepp med låg relevans eller tunn sökintention. Detta säkerställer att vi når önskade resultat. Det är avgörande att göra rätt från början av vårt projekt.

”Off-page SEO” (även kallat ”off-site SEO”) är en del av sökmotoroptimering som handlar om åtgärder som vidtas utanför din egen webbplats för att påverka din ranking på resultatsidorna hos sökmotorer som Google och andra.

I grund och botten går det ut på att skapa externa länkar från andra webbplatser till din hemsida. Detta är viktigt eftersom det är på detta sätt sökmotorer bedömer om din webbplats är trovärdig och håller hög kvalitet.

Med Off-page SEO är det möjligt att locka fler besökare till din webbplats, marknadsföra den effektivt och på ett sätt ”garantera” kvaliteten på ditt innehåll genom att få kvalitativa externa länkar till det.

Med hjälp av en erfaren SEO-specialist kan du nå toppen i sökmotorer som Google. På Malbia har vi lång erfarenhet av att hjälpa företag inom många olika branscher och erbjuder tjänster inom digital marknadsföring som kommer att hjälpa dig att nå toppen på dina strategiska och affärsnära sök.

Vårt bästa råd till dig är att göra rätt från början och se till att anlita en erfaren konsult inom SEO. Där kommer vi in. Det enda du behöver göra är att ta kontakt med oss via e-post eller formuläret nedan. Om du föredrar telefonkontakt är det bara att ge oss en signal. Vi ser fram emot att höra från dig.

SEO är som att springa ett maraton – inte en sprint

Att bedriva sökmotoroptimering är verkligen som att springa ett maraton snarare än ett snabbt sprintlopp. Det kräver uthållighet och tålamod för att klättra högt upp i sökresultaten och synas för fler potentiella kunder, oavsett var de befinner sig i köpprocessen.

Som en erfaren SEO-byrå förstår vi vikten av att ständigt anpassa våra insatser baserat på hur sökmotorerna reagerar och interagerar med vår optimering. Vi tar beslut om våra strategier baserat på hur affärspositionerna rör sig och ser till att du som kund får valuta för dina pengar och att dina förväntningar uppfylls.

Vårt mål är att alltid leverera mer än förväntat och se till att du når dina mål. Vi är här för att säkerställa att du får det du förväntar dig och lite till.

Låt oss driva resultat

Tillsammans

Slappna av medans vi strävar efter att maximera din digitala närvaro och framgång.